Martin Munch Feldt

  • Utdannet Mensendieck Fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo 2008.
  • Allmenn fysioterapi med spesialkompetanse innen Neurac slyngebehandling.
  • Sertifisert Neurac behandler siden 2012.
  • Videreutdanning innen geriatri.
  • Fokus på aktiv behandling og optimalisering av øvelser for best mulig overføring til daglige aktiviteter.
  • Opptatt av å holde seg faglig oppdatert.