Meniskskader

En meniskruptur oppstår typisk ved en vridning av kneet under idrettsaktivitet, men kan også forekomme etter mindre belastninger dersom menisken allerede er slitt. Slitasje på menisken utvikler seg over tid og kan føre til betennelse og smerte i kneet som kommer og går.

Symptomer

Vanlige symptomer på en meniskruptur er smerter eller ømhet i kneet, samt stivhet eller hevelse rundt kneet. Det er verdt å merke seg at hevelsen kan begynne inntil 24 timer eller noen dager etter selve skaden oppsto, særlig om det er en liten rift. Du kan oppleve følgende symptomer i kneet ved meniskskader:

  • En følelse av at det knepper
  • Hevelse eller stivhet
  • Smerte, spesielt ved vridning eller rotasjon av kneet
  • Vanskeligheter med å strekke kneet helt ut
  • Følelse av at kneet låser seg
  • Følelse av at kneet gir etter/glipper

Årsaker 

I yngre aldersgrupper oppstår meniskrupturer vanligvis ved vridninger i kneet, ofte i forbindelse med idrettsaktiviteter som fotball, håndball eller alpint. Hos eldre personer kan meniskene bli nedslitt over tid, og rifter kan oppstå som følge av mindre skader, for eksempel vridning når man reiser seg eller går i terreng. Slike rifter betegnes som degenerative/slitasjerifter.

Vurdering 

Det vil først gjøres en klinisk undersøkelse av kneet der det gjøres ulike tester for å skille mellom menisk og leddbåndskade, eller annen type skade. Avhengig av om det er mye hevelse, hvor mye og hvor lenge det har vært vondt, og om kneet låser seg eller svikter vil det gjøres en vurdering på om det er nødvendig å ta MR eller røntgen. Ved mistanke om akutt skade på menisken kan det henvises på MR, og dersom det er mistanke om slitasje på menisken er det mer vanlig å først begynne med behandling, da det sjeldnere opereres ved slitasjeskader.

Behandling 

Førstevalg for behandling av meniskskader er trening, dersom det ikke skal opereres. I den akutte fasen kan det hjelpe å få behandling av omkringliggende muskulatur og diverse smertelindrende tiltak som å ise ned, bruke smertestillende, mobilisere kneleddet og behandling med nåler.  

Sykling kan som regel settes i gang med i en tidlig fase da dette hjelper på sirkulasjonen og gir økt bevegelighet. Når irritasjonen har gått ned kan man starte med strukturert styrke og stabilitetstrening. For mange vil det være mulig å trene tungt men man bør fortsatt unngå vridninger. En gradvis opptrapping tilbake til løping og idrettsspesifikke aktiviteter kommer i siste fase.

Dersom man har gjennomgått en meniskoperasjon er det som hovedregel 3 forskjellige operasjoner:

  1. meniskreseksjon: hele eller deler av menisken fjernes. Dette er mest vanlig.
  2. menisksutur: den løse delen/riften i menisken sys eller stiftes sammen slik at menisken bevares.
  3. meniskrotsutur: menisken som har løsnet festes tilbake til leggbenet.

Etter en meniskreseksjon er det ingen restriksjoner, men belastning til smertegrensen.

Etter en menisksutur må det brukes krykker i inntil 6 uker. Det tar minst 4 måneder før man kan returnere til vridningsidretter.

Etter en meniskrotsutur er det strenge restriksjoner og det må brukes krykker i 6 uker. Etter 6 måneder er det lov med kontaktidrett/vridningsaktivitet.