Artrose

lfølge FHI har over 10 prosent av den voksne befolkningen artrose i minst ett ledd.

Det finnes ingen behandling som kurerer dette, men trening er blant de tiltakene som oftest anbefales i internasjonale retningslinjer, spesielt for vektbærende ledd som hofter og knær.

Nyere forskning konkluderer med at trening fører til reduksjon av smerter, bedring i fysisk funksjon og økt livskvalitet.

Om du er usikker på hvordan du bør trene kan vi hjelpe deg i gang.

Hva er artrose?

Artrose (tidligere kalt slitasjegikt) er en sykdom som rammer leddene i kroppen. Tilstanden påvirker alle delene av leddet som skjelett, brusk, leddbånd, leddhinne og muskulatur. Dette kan forårsake smerter, stivhet, og andre symptomer. De leddene som er hyppigst rammet er knærne, hoftene, føttene og hendene.

Symptomer

Symptomene for artrose kommer som regel gradvis, og gjerne over flere år. De vanligste symptomene på artrose kan være:

  • Smerter – kan være konstante eller komme i perioder.
  • Stivhet – som regel mest merkbart på morgenen.
  • Hevelse rundt affisert ledd.
  • Knirkende lyd/følelse fra leddet når det beveger seg.
  • Bevegelsesvansker – større utfordringer med å forflytte seg, da gjerne opp trapper eller ned på kne.
  • Ved hånd og fingerartrose kan gripe og holdeevnen svekkes

Vurdering

Ved vedvarende smerter i ledd, vil det være hensiktsmessig å kartlegge graden av artrose med røntgen. Graden av artrose vil kunne påvirke behandlingsforløpet og henvisning til ortopedisk undersøkelse (kirurg) vurderes ut fra smerte og funksjonsnivå i tillegg til røntgenbeskrivelse.

Behandling

Fysikalsk behandling: Trening for å bedre styrke og bevegelighet rundt og i leddet vil kunne hjelpe mange. En fysioterapeut vil kunne kartlegge og tilpasse behandling for den enkeltes behov. Informasjon og opplæring rundt artrose vil da være en viktig del rundt behandlingen. Smertelindrende behandling med massasje, nåler og andre typer fysikalsk behandling kan hjelpe i smertefulle perioder.

Medikamentell behandling: Smertestillende og betennelsesdempende medikamenter (Paracetamol og Ibux) kan lindre smertene og hevelse i leddene i perioder med mye smerte. Dette kan gjøre det lettere å bevege leddene. 

Operasjon: Dersom plagene er store, hindrer daglig aktivitet, det er mye nattsmerter og annen behandling ikke har effekt, vil operasjon kunne være et alternativ. Her vil en proteseoperasjon være det vanligste, hvor de vanligste leddene er knær og hofter.