Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling brukes på belastningsskader og smerter i sener i kombinasjon med annen fysioterapi og trening.

Hva er trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er en ikke-invasiv behandling som fungerer ved å gi høyenergiske impulser rettet mot en skadet eller smertefull sene. Dette øker sirkulasjonen i det aktuelle området, stimulerer celleregenerering og tilhelning, og demper signalene fra nervesystemet lokalt slik at man får en smertelindrende effekt.

Hvordan utføres behandlingen?

Selve behandlingen tar ca. 4 minutter. Det gjøres først en klinisk undersøkelse og ofte suppleres det med en ultralydundersøkelse slik at behandlingen blir mest mulig presis. Effekten vurderes etter 3 ganger, da forventes en begynnende smertelindrende effekt.

Hvilke plager kan behandles med trykkbølge?

Sener rundt ledd som skulder, albue, hofte, kne og ankel kan behandles med trykkbølge og de vanligste plagene er:

  • Tendinose/slitasje i skuldersener (rotator cuff).
  • Kalkskulder/peritendinitis calcarea.
  • Forkalkning i sener.
  • Lateral epikondylitt/tennis albue.
  • Medial epikondylitt /golfalbue.
  • Trokantertendinopati/trokanteritt (smerter på utsiden av hoften).
  • Patellartendinose/jumpers’s knee/hopperkne.
  • Plantar fascitt (smerter under helen).
  • Metatarsalgi (smerter under forfoten).