Fysioterapi

Fysioterapeuten jobber for å avdekke årsaken til smertene og jobber helhetlig med forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak.

Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel, nerve og skjelettsystemets oppbygging og funksjon. De har forståelse for hvordan skader i et ledd eller en kroppsdel påvirker, og kan gi smerter eller nedsatt funksjon i en annen del av kroppen. Fysioterapeuten jobber for å avdekke årsaken til smertene og jobber helhetlig med forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak.

Våre fysioterapeuter er opptatt av en aktiv tilnærming og følger pasienten gjennom hele rehabiliteringsforløpet. Målet er at pasienten kan bidra aktivt i å bedre egen helse, gjenvinne tapt funksjon eller opprettholde funksjonsevnen.

Fysioterapeuter bruker flere ulike tilnærminger i behandlingen, som tilpasses pasientens behov. Behandlingen kan bestå av massasjeteknikker, trening, øvelser, nålebehandling, trykkbølgebehandling, tøyninger og avspenning. Det legges også vekt på forebyggende råd og veiledning.

Vi har fysioterapeuter med og uten kommunal avtale, og vi tar også imot pasienter som har helseforsikring. 

Barn under 16 år har gratis behandling.