Taping av fremre knesmerter

Når det er smerter i fremsiden av kneet under trening kan det hjelpe å tape kneet. Ofte føles det som smerten sitter bak kneskålen, denne type knesmerte kalles for patellofemorale smerter og du kan lese mer om dette ved å klikke her. Det kan enten brukes en 4 cm bred sportstape, eventuelt en kinesiotape. Dette er helst et midlertidig tiltak for å hjelpe til med å komme i gang med treningen, og tapingen kan vanligvis stoppes når muskulaturen har blitt sterkere.